Menu

Stutteri HobergVore hesteGæstebogLinksSalgslisteOm Grågård

  Angloaraberen

Man tager - såden begynder alle gode opskrifter - nogle avlsgodkendte engelske fuldblodshopper og nogle avlsgodkendte araberhingste, eller nogel avlsgodkendte araberhopper (Sh, A eller OX) og nogle avlsgodkendte fuldblodshingste.
Afkommet heraf bliver anglo-arabere. Disse kan så igen krydses enten med hinanden eller med rene avlsgodkendte arabere eller engelsk fuldblod.

Anglo-araberen er anerkendt verden over som en selvstændig race.

Denne avl er ingen ny "opfindelse" - men kan føres helt tilbage i 1800´tallet. I England og i flere af de østeuropæiske lande, hvor man havde en bestand af arabiske heste, startede avlen af anglo-arabere. Men Frankrig blev landet, hvor man i 1833 satte avlen i system, hvilket har været bibeholdt lige siden.

En anglo-araber skal, for at kunne opnå kåring, have en fordeling af blodandele på mindst 12½ % og 87½ % og for at en hingst kan kåres til avlen, skal blodandelene være mindst 25 % og 75 %.
I den forbindelse bør det også bemærkes, at for en araberracehoppe skal kunne producere en kåringsberettiget hingsteafkom, skal hoppen have mindst en F4 status. Dvs. at hoppen skal have fire på hinanden følgende generationer med arabisk blod.

Målet med hele denne avl er, at der ved at kombinere fuldblodshestens størrelse, ridbarhed og hurtighed med araberens hårdhed, udholdenhed og gode helbred, fremkommer en meget smuk ridehest med et godt eksteriør og gode præstationsevner.

Samtlige anglo-arabere skal stille til materialprøve, før de kan endlig kåres.

For hoppernes vedkommende en 30-dages prøve, mens hingste skal bestå en 100-dages materialprøve.

 
 
Retur til Stutteri Hoberg